voglers lõhketööd aastast 1995

Puur- ja Lõhketööd

Voglers Eesti OÜ
Lõhkame ja Puurime aastast 1995

voglers eesti oü
sadamate süvendamine lõhkamine

Meist

Voglers Eesti OÜ:
Rahvusvahelised lõhketööd aastast 1995

Eesti erakapitalil põhinev sinu asendamatu partner puur- ja lõhketöödel.
Püstitame eesmärke rahulolevate klientide ja parema homse nimel. Me pühendumus pisiasjadele ja klientide vajadustele on me edu nurgakivi.
Tänaseks päevaks oleme väga usaldusväärne ja kindel partner oma klientide jaoks.
Hetkel teeme igapäevaselt lõhketöid Eesti ja Leedu karjäärides, toodame ja müüme lihtlõhkeainet Anfo - Prillan A ja Prillan WR Eesti, Leetu, Lätti, Soome.
Osalemine alaliitudes ja projektidesEesti Kaubandus-Tööstuskoda
EMTEL - Eesti Mäetööstusettevõtete Liit
EFEE – European Federation of Explosives Engineers
EUExImp Project - European Explosives Sector Implementation of Occupational Standards
BEF - Bergsprängnings Entreprenörernas Förening

korstna lõhkamine

Teenused

Pealmaa lõhketööd

GPS saua abil tagame puurimise õiged parameetrid. Lõhkamine toimub mitteelektriliste süsteemidega.- karjäärid
- eritööd:
kanalid, trassid, kraavid,
varistamine, põllukivid, hooned, ehitised, korstnad,
sadamate süvendamine
...

Erinevad puurtööd

Läbimõõt alates 32 mm

Lõhkematerjalide müük ja tootmine

Seismika

Konsultatsioon

Projekteerime lõhketöid

Tööjõurent

Rendime tööjõurendi korras välja puurijaid, lõhkajaid, laaduri- või ekskavaatorijuhte ja ka teisi vajaminevaid spetsialiste.

Lõhkematerjalide ja pürotehnika hoiustamine

Teostame lõhkeainete abil meelelahutuslikke eriefekte

EBIS - Lõhketööde online aruandluskeskkond kliendile

lõhkematerjalide hoiustamine

Ohutusalane teave avalikkusele

Voglers Eesti OÜ – aadress Tuulemaa, Tirbiku, Kadrina vald, 45 213, LääneVirumaaTerritooriumi aadress: Andja küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa.Ohutusabinõude kohta annab teavet Teele Tuuna-Lootus, töökeskkonnaspetsialist, tel. nr +372 58 600 519 teele.tuuna@voglers.ee ning Päästeamet.Voglers Eesti OÜ on ettevõtte, mille ohtlikkuse kategooria „A” tuleneb karjääri territooriumil asetsevast tsiviillõhkematerjalide ja pürotehniliste materjalide hoiustamisest pealmaalaos. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve ameti poolt on ettevõttele väljastatud Lõhkematerjali käitlemise luba LMK000023, välja antud 08.05.2020.Ladustatavad materjalid:
Ohuklass 1.1 – massiplahvatusoht,
Ohuklass 1.2 – paiskuvad lõhkematerjalid
Ohuklass 1.3 – soojusenergia levimine
Ohuklass 1.4 – süttimine

Käitlemisega kaasnevad riskid ja arvutuslik maksimaalne ohuala:Võimalikud ohuolukorrad on tulekahju, plahvatus
Plahvatuse korral massiplahvatuse oht
Püsiasustust LM pealmaalao läheduses ei ole
Kõige suurem oht ümbritsevale keskkonnale on massiplahvatusoht mis toob kaasa purustusvõimega õhulööklaine leviku.
Kaitsevahendite ressursid: piksekaitse süsteem, esmane tulekustutussüsteem, veevõtukoht, elektrooniline valve, kulutule leviku tõkke kraavid, kaitsevallid,Ohu vältimiseks peetakse rangelt kinni tuleohutuseeskirjadest, lõhkematerjalide käitluseeskirjadest, korraldatakse range valve lao piirkonnale ning viiakse läbi regulaarseid ohutusalaseid õppusi.Hädaohu korral käivitub sireen, et hoiatada lähedalasuvaid KNC ja Bauroc töötajaid.Sireeni käivitumise korral kogunetakse Lõuna-Aru karjääri kaalumaja esisele parkimisalale, karjääris peatatakse koheselt töö, väljastpoolt lähenevatele sõidukitele peatatakse sissepääs territooriumile.Bauroc töötajad peavad vältima lõhkeainelao suunas liikumist ning KNC territooriumile päästetehnika juurdepääsu takistamist. Vastav informatsioon ning käitumisjuhised edastatakse KNC ja Bauroc töökeskkonna spetsialistile kirjalikult kord aastas.Linna- ja vallavalitsusi informeeritakse kujunenud olukorrast ning elanikkonna informeerimiseks.Inspektsioone teavitatakse vajadusel, kui on kaasnenud keskkonna reostus või on saanud viga inimesed.Õnnetuse korral teavitatakse Päästeametit, TTJA ning KOV.Ettevõtte täidab kemikaaliseaduses ja keskkonnakompleksloas esitatud nõudeid. Tegevus on kooskõlastatud Päästeameti ja Tarbijakaitse Tehnilise Järelevalve ametiga. Koostatud on kõik nõutavad dokumendid ja materjalid. Viimane kontrollkülastus toimus aastal 2022.Info on kättesaadav voglers.ee kodulehel.
Ning Päästeametblanki kodulehel: https://www.rescue.ee/et/ohtlikud-ettevõtted ja
https://www.rescue.ee/et/ettevõtteväline-hädaolukorra-lahendamise-plaan

Kontaktid

Voglers Eesti OÜ
10069228
EE100277128
Tegevusluba LMK000023
Tuulemaa, Tirbiku küla Kadrina vald Lääne-Virumaa 45213
info (at) voglers.ee
Viive Tuuna - juhataja tel. 51 45 702
Teele T. - töökeskkonnaspetsialist lõhkemeister tel. 58 600 519
Kirill V. - lõhkemeister tel. 58 58 0720
Alexander V. - lõhkemeister tel. 54 47 0742

Päring

Küsige julgesti pakkumist – kindlasti leiame sobiva lahenduse!

Täname!

Vastame esimesel võimalusel.